Home / Termeni si conditii utilizare site Decumparat.net

Termeni si conditii utilizare site Decumparat.net

Acest site este oferit în forma în care se prezinta la accesarea sa de către utilizatori, fără nici un fel de alte garanții. Decumparat.net nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului sau.

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul ca informațiile cuprinse în articolele publicate de Depregadget.com aparțin, ca drept de autor, publicațiilor din care sunt preluate (în cazul în care articolele sunt preluate din anumite publicații), iar orice plângere sau reclamație, privind caracterul actual, complet sau privind corectitudinea acestor informații va fi direcționata către publicația care deține dreptul de autor.

Daca folosiți serviciile sau informațiile oferite de acest website, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos.

Decumparat.net își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile de utilizare, fără ca utilizatorul să fie anunțat în prealabil.

Protecția proprietății intelectuale

Conținutul și designul siteului Decumparat.net (precum și orice alt material având legătura cu Siteul Decumparat.net) trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice alta modalitate (ca, spre exemplu: articole, newslettere, design și orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la “Conținut Site“), aparțin siteului Decumparat.net și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuala. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui sa utilizeze sau sa reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisa din partea siteului Decumparat.net.

Prin afișarea sau publicarea oricăror texte, comentarii, mesaje etc. pe site dvs ne acordați o licență limitata, neexclusiva de a folosi, modifica, arata în mod public, copia și distribui aceste texte.

Utilizarea conținutului siteului Decumparat.net

Conținutul siteului Decumparat.net nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Nu se permite în lipsa unei confirmări scrise din partea Decumparat.net :

– modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului.

– îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al siteului Decumparat.net asupra Conținutului.

 

Orice utilizare a conținutului siteului Decumparat.net în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisa. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: admin@despregadget.com

 

Suspendarea accesului

Siteul Decumparat.net poate, fără orice alta notificare sau formalitate și fără ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sau sa înceteze accesul dvs. la Conținutul siteului Decumparat.net sau la o parte a acestui conținut.

Schimbări ale siteului

Decumparat.net  își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale Conținutului sau. De asemenea, Decumparat.net își rezerva dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conținut.

Înregistrare, parole, responsabilități

Accesul dvs. la anumite servicii și informații din cadrul siteului este protejat de o parola. Va recomandam sa nu dezvăluiți nimănui aceasta parola. Siteul Decumparat.net nu va cere niciodată parola conturilor dvs în mesaje sau telefoane nesolicitate. Va sfătuim deci sa nu dezvăluiți aceasta parola peroanelor care va cer acest lucru.

Aceste sfaturi sunt destinate sa înlăture accesul persoanelor neautorizate la informațiile dvs. personale sau la corespondenta dvs. atunci când lucrați într-o rețea de computere aflata într-un loc public. (în cafenelele internet, spre exemplu).

Din păcate, nici o transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantata a fi 100% sigura. In consecință, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja informația personala, Siteul Decumparat.net nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către și de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Va avertizam așadar ca orice informație trimisa către noi se va face pe propriu dvs. risc.

Fiecare înregistrare se face pentru un singur utilizator. Este interzisa partajarea datelor de acces (username și parola) în contul siteului Decumparat.net. Siteul Decumparat.net nu permite accesul mai multor utilizatori sau accesul unei rețele la Conținutul sau. In situația în care se descoperă accese de acest gen, Siteul Decumparat.net își rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul dvs. la Conținutul sau.

Acord de confidențialitate

Informația pe care dvs. o furnizați despre dvs. către Site va fi folosita doar în concordanta cu termenii Acordului de Confidențialitate al siteului Decumparat.net.

Platformele de comunicație puse la dispoziție de Site

Siteul Decumparat.net va poate pune la dispoziție platforme de comunicare intre dvs. și ceilalți utilizatori (sistem de comentarii la articole). In ideea în care Siteul Decumparat.net nu poate și nici nu este interesat de filtrarea mesajelor postate sau trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicație, ne rezervam dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales de noi și fără o notificare prealabila), de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicație. Pentru comentariile postate de utilizatori, la articolele cuprinse în website, răspunderea asupra conținutului revine în întregime autorilor acestora. Siteul Decumparat.net își rezerva dreptul de a nu face publice acele comentarii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le considera dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau terților.

 

Dvs. sunteți singurul responsabil pentru conținutul mesajelor dvs. Pentru aceasta, trebuie sa știți ca postarea sau transmiterea de comentarii prin intermediul platformelor de comunicație puse la dispoziție de Site este supusa următoarelor limitări:

– Nu puteți publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conține o forma unanim recunoscuta în societate ca fiind “publicitate” la diverse categorii de bunuri și servicii.

– Nu puteți publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor siteului Decumparat.net nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent ca aceasta trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicație puse la dispoziție de Site sau prin intermediul altor mijloace de comunicație.

– Nu puteți publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conțin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteți publica sau face referire în nici un fel la mesaje care conțin informații confidențiale, indiferent ca acestea sunt sau nu prevăzute cu mențiunea ”confidențial” sau cu orice alta mențiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piața al unui produs sau serviciu.

– Nu puteți publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terț.

– Nu puteți publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conțin viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea siteului Decumparat.net sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).

– Nu puteți colecta în nici un fel informație identificabila personal de la utilizatorii sau membri siteului Decumparat.net.

– Nu puteți restricționa sau elimina accesul unor alți utilizatori la platformele de comunicație puse la dispoziție de Site.

– Nu puteți publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje a căror sursa este ascunsa.

– Nu puteți publica, transmite sau face referire la nici un fel de “joc piramidal” sau orice alta activitate menita a înșela încrederea unor alte persoane, precum și orice activități similare unor fapte în privința cărora s-a probat în trecut potențialul infracțional.

 

Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicație, sunteți de acord ca dumneavoastră sunteți singurul responsabil și veți despăgubi Siteul Decumparat.net pentru orice paguba, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmiterii sau referinței de către dvs. a unor mesaje al căror conținut încalcă prevederile limitărilor de la paragraful precedent.

 

Unii utilizatori pot înțelege ca este mai simplu sa încalce regulile statuate în acest acord, și, drept urmare, unele dintre mesajele publicate pot prezenta o realitate înșelătoare, incompleta, incorecta sau agresiv orientata spre alte categorii sociale. Ar trebui deci sa discerneți înainte de a folosi informația cuprinsa în aceste mesaje pentru a face o investiție sau orice alta acțiune care implica folosirea de fonduri sau resurse proprii sau alte unor terți. Imaginea prezentată de mesajele publicate poate fi uneori diferita de realitate.

 

Atenție !

Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate în site, Siteul Decumparat.net nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului sau, a siteului Decumparat.net, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Siteul Decumparat.net nu își asuma răspunderea, în nici o situație, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsa de profit directa sau indirecta (incluzând, dara fără a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului,` întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă Siteul Decumparat.net va atenționase anterior ca folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

Siteul Decumparat.net nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site. De asemenea, Siteul Decumparat.net nu garantează faptul ca sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe site sau în orice alta forma nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive.

Sunteți de acord sa exonerați de răspundere Siteul Decumparat.net pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și sa acoperiți cheltuielile de judecata și orice alte cheltuieli care ar putea sa apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

Forța Majora

Siteul Decumparat.net, afiliații sau și în general, furnizorii de informație către Site nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința siteului Decumparat.net. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la Site, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele siteului Decumparat.net, erorile de operare, greva, etc.

Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord. Siteul Decumparat.net este îndreptățit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, sa schimbe termenii prezentului acord.

 

Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți

Părți ale conținutului inclus în Site pot sa fie furnizate de terțe persoane cu care Siteul Decumparat.net are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului Siteul Decumparat.net pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Siteul Decumparat.net nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Siteul Decumparat.net nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din interiorul sau.

 

Legea care guvernează acordul

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea romana în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fata instanțelor românești.

 

Pentru orice sugestii sau comentarii privind politica noastră de confidențialitate, va rugam sa ne contactați la admin@depregadget.com

Va mulțumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *